Oferta

Nauka programowania dla dzieci. Tworzenie gier i stron www

Polityka prywatności

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich z serwisu internetowego: www.robocamp.radom.pl.
 2. G18 Paulina Szczepaniak dokłada wszelkich starań celem zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony informacji osobowych udzielonych przez Klientów podczas korzystania ze strony.
§2 Administrator danych osobowych Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie G18 Paulina Szczepaniak z siedzibą w Radomiu.
Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Garbarska 18, 26-600 Radom,
- przez e-mail: robocamp.radom@gmail.com,

§3 Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, aby:
 • podjąć działania na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy,
 • w celu zawarcia i wykonanie umowy,
 • odpowiedzieć na zadane poprzez stronę internetową pytania dotyczące naszej oferty,
 • spełnienia wymogów prawa adekwatnych do sytuacji przetwarzania,
 • w zakresie niezbędnym w celu rozstrzygnięcia ewentualnych roszczeń.
§4 Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej: RODO),
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, (art. 6 ust 1 lit. c RODO),
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora np. w celu rozstrzygnięcia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust 1 lit. f RODO),
 • Pani/ Pana zgoda tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO.
Informuje się, że podaje Pani/Pan swoje dane G18 Paulina Szczepaniak dobrowolnie, jednak ich podanie jest niezbędne do realizacji umowy.

§5 Okres przechowywania danych osobowych
Administrator będzie przechowywał Pani/ Pana dane osobowe do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń i/lub upływu ustawowego terminu przechowywania dokumentów księgowych.

§6 Odbiorcy danych
Pani/Pana Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym innym osobom ani firmom.

§7 Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 • prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Pani/Pana lub na podstawie Pani/Pana zgody,
Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z Administratorem (dane kontaktowe powyżej).
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§8 Pliki Cookies
Witryna robocamp.radom.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy G18 Paulina Szczepaniak następujące pliki cookies:
NAZWA CIASTECZKA TERMIN WYGAŚNIĘCIA PLIKU CIASTECZKA OPIS I ZASTOSOWANIE PLIKU CIASTECZKA
__unam 6 miesięcy Ten plik cookie utworzony przez Google Analytics jest używany do określania nowych sesji / odwiedzin, generuje statystyki dotyczące ruchu w witrynie.
__utma 2 lata Ten zewnętrzny plik ciasteczko utworzony przez Google Analytics służy do rozróżniania użytkowników i sesji oraz generowania danych statystycznych dotyczących ruchu w witrynie.
__utmz 6 miesięcy Ten własny plik ciasteczko utworzony przez Google Analytics służy do identyfikowania źródła ruchu na stronie lub kampanii, w celu uzyskania informacji o tym, w jaki sposób użytkownik trafił na stronę.
_ga 2 lata Ten zewnętrzny plik ciasteczko Google Analytics służy do rozróżniania użytkowników na potrzeby gromadzenia informacji na temat odwiedzin na stronie. Ten plik ciasteczko pomaga nam identyfikować obszary witryny, które wymagają udoskonalenia. Plik ciasteczko _ga nie pozwala na identyfikację osobową użytkownika, ponieważ nie są śledzone żadne informacje ani dane osobowe.
_gid 24 godziny Ten plik ciasteczko Google Analytics służy do rozróżniania użytkowników na potrzeby gromadzenia informacji na temat odwiedzin na stronie.
wp-settings- 1 rok Ciasteczko wykorzystywane przez CMS Serwisu – system WordPress do celu zapamiętania ustawień panelu administracyjnego
wp-settings-time 1 rok Ciasteczko wykorzystywane przez CMS Serwisu – system WordPress do celu zapamiętania ustawień panelu administracyjnego
Viewed_cookie_policy 1 rok Ten własny plik ciasteczko służy do odnotowania zgody użytkownika na wykorzystanie plików ciasteczko w trakcie przeglądania witryny. Dzięki temu plikowi ciasteczko baner z informacją o plikach ciasteczko nie jest wyświetlany przy każdej wizycie użytkownika w naszej witrynie. Ten plik ciasteczko nie służy do śledzenia informacji osobowych użytkownika.
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, imię nazwisko, adres, telefon zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę.

$9 Śledzenie konwersji w Google AdWords
Niniejsza witryna korzysta z programu służącego do prowadzenia kampanii reklamowych w Internecie "Google AdWords” i związanej z nim funkcji śledzenia konwersji w Internecie. Plik cookie wykorzystywany do śledzenia konwersji jest ustawiany w chwili kliknięcia przez użytkownika reklamy dostarczanej przez Google dla reklamodawcy, który aktywował funkcję śledzenia. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze, z którego korzysta internauta. Ważność tych plików cookies wygasa po 30 dniach i nie pozwalają one na identyfikację użytkowników. Jeżeli plik cookie jest ważny w chwili odwiedzenia określonych stron naszej witryny przez użytkownika, Google oraz my możemy stwierdzić, że użytkownik kliknął na reklamę i przeszedł do tej strony. Każdy reklamodawca Google AdWords otrzymuje inny plik cookie, tak więc nie można śledzić plików cookies w witrynach reklamodawcy. Informacje gromadzone przez plik cookie służący do śledzenia konwersji są wykorzystywane do generowania zbiorczych statystyk dla reklamodawców, którzy aktywowali opcję śledzenia konwersji. Reklamodawcy mogą zobaczyć łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i przeszli do strony oznaczonej tagiem śledzenia konwersji, ale nie mają dostępu do informacji umożliwiających identyfikację użytkowników. Jeżeli chcą Państwo wyłączyć pliki cookies służące do śledzenia konwersji, to mogą Państwo włączyć blokadę plików cookies w swojej przeglądarce. Po dezaktywowaniu funkcji zapisu tego rodzaju plików cookies nie będą Państwo ujmowani w statystykach śledzenia konwersji.

Dalsze informacje dotyczące regulacji w zakresie ochrony danych osobowych w Google można znaleźć na stronie Google: http://www.google.de/policies/privacy/

$10 Usługa analizy
Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. ("Google”). Google Analytics używa cookies (tzw. ciasteczek), czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z witryny przez użytkownika będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.
Jeżeli na witrynie włączona jest funkcja anonimizacji adresów IP, wówczas adresy poszczególnych użytkowników zostaną skrócone przed ich przesłaniem na terytorium Unii Europejskiej lub innych państw, będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach adres IP jest przesyłany w pełnej postaci na serwer Google do USA, gdzie następuje jego skrócenie.Google na zlecenie operatora niniejszego serwisu korzysta z tych informacji do analizy sposobu korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i z korzystaniem z Internetu. Google nie będzie pozwiązywać adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jego posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny może okazać się niemożliwe. Ponadto użytkownik może zablokować zapis danych wygenerowanych przez pliki cookies (w tym swojego adresu IP) i dotyczących sposobu korzystania z witryny, a także zablokować przetwarzanie danych przez Google. W tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de